Malířská stěrka - thermo

 Aplikace interiérové stěrky prokazatelně snižuje náklady na vytápění. Její schopnost tepelně izolovat stěny a zajistit až o 2 - 3°C vyšší pocitovou teplotu v místnosti byla prokázána na specializovaných pracovištích u nás i v zahraničí.

- Balení

            1,8kg             152,- bez DPH              2-3kg/m2

            8kg                624,- bez DPH             2-3kg/m2

            21kg              1602,- bez DPH           2-3kg/m2